Metaloplastyka Jerzy Macur

Kalendarium

  • Styczeń 2023 – opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia i złożenie wniosku o dofinansowanie
  • Lipiec 2023 – podpisanie umowy o dofinansowanie
  • Wrzesień 2023 – wybór dostawcy maszyn odlewniczych
  • Październik 2023 – dostawa i uruchomienie maszyn odlewniczych
  • Grudzień 2023 – końcowe działania z zakresu promocji i rozliczenia projektu
TOP