Metaloplastyka Jerzy Macur

Projekt

Przedmiotowy projekt zakłada inwestycję polegającą na rozbudowie przedsiębiorstwa związanej z wprowadzeniem na rynek ulepszonych wyrobów jubilerskich w oparciu o wprowadzenie zaawansowanych maszyn do odlewnictwa precyzyjnego. W wyniku wdrożonej technologii, możliwe będzie wykonywanie wyrobów jubilerskich pozbawionych wad odlewniczych, uwzględniających bardziej skomplikowane wzory biżuterii oraz łączących cechy dużych powierzchni odlewów, a jednocześnie bardzo cienkich profili, co pozwoli na przygotowywanie lekkich modeli biżuterii.

Celami projektu oprócz wprowadzenia na rynek ulepszonych wyrobów jubilerskich są:

  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku biżuterii dzięki obniżeniu kosztów produkcji i odpadowości procesu produkcyjnego,
  • wzrost przychodów i poprawa płynności finansowej firmy.

W ramach projektu przewidziano zakup maszyn dla potrzeb nowoczesnej linii odlewniczej do produkcji odlewów precyzyjnych:

  • odlewarki próżniowo-ciśnieniowej,
  • wtryskarki do wosku,
  • pieca obrotowego do wypalania form gipsowych.

Projekt będzie realizowany od stycznia 2023 do grudnia 2023 roku - w wyniku zakup poszczególnych maszyn, powstanie zaawansowania technologicznie linia odlewnicza do przygotowywania odlewów precyzyjnych z metali szlachetnych i kolorowych. Z efektów projektu oprócz Wnioskodawcy, skorzystają zatrudnieni w firmie pracownicy - nabędą oni nowe umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń).

Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

Kwota całkowita projektu: 633 450,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 515 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 412 000,00 PLN

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
TOP